Aangifte van overlijden

Wij verzorgen voor u de aangifte van overlijden bij elke gewenste gemeente. U ontvangt de akte van overlijden en het verlof tot begraven of cremeren per post of op een door u opgegeven adres. Ook kunnen wij de documenten digitaal aan u versturen zodat u deze snel in uw bezit heeft.

Delen: